เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ปี 2562 กลุ่มลุ่มน้ำยม-น่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  "กลุ่มลุ่มน้ำยม-น่าน" ณ ห้องเพชรพลอย โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น" ปี 2562 กลุ่มลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  "กลุ่มลุ่มน้ำมูล" ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์ ชั้น 2 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...


อ่านทั้งหมด

ประกาศแจ้งย้ายสำนักงานใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  จะทำการย้ายสำนักงานใหญ่ ไปที่ทำการใหม่        


อ่านทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ตามที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6” ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร...


อ่านทั้งหมด

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น”

ตามที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6” ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร...


อ่านทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ สสนก.ได้มีการพิจารณาว่าหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มตำบล อ.กันทรารมย์...


อ่านทั้งหมด