บทสัมภาษณ์พิเศษ

สัมภาษณ์นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ภายใต้ความร่วมมือ “สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ สสนก.
ดูทั้งหมด

สกู๊ปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 28 -30 มิถุนายน 2560 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)หรือ สสนก. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น และสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ดูทั้งหมด

สกู๊ปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ มณีนพเก้า 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 14 -16 มิถุนายน 2560 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)หรือ สสนก. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ มณีนพเก้า 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร จังหวัดยโสธร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำเซ จำนวน 170 คน
ดูทั้งหมด

สกู๊ปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 สสนก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากพื้นที่ลุ่มน้ำชี
ดูทั้งหมด

สกู๊ปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องราชา โรงแรมริเวอร์ ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2560 สสนก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ณ ห้องราชา โรงแรมริเวอร์ ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากพื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่าน
ดูทั้งหมด

สื่อการสอนการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ Quantam GIS 2.18